Om oss

MERIT500 är en databas som kartlägger, samlar in och uppdaterar information om styrelser, ledningsgrupper och den operativa ledningen för de viktigaste företagen i Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige) och Tyskland. Totalt finns det över 14 000 företag och mer än 100 000 personer i databasen.

About MERIT500

MERIT500 har flera produkter baserade på databasen, och nedan finner du våra affärsområden som produkterna är kopplade till:

  • EXECUTIVE SEARCH: Vår webbtjänst är ett unikt digitalt verktyg för att hitta kvalificerade chefer. Det finns ett extra fokus på att hitta kvalificerade kvinnliga chefer i tillväxtföretag.
  • M500 GROWTH: Våra produkter gör det enkelt att identifiera tillväxtföretag och nyckelpersonerna i dessa företag.
  • M500 REMUNERATION: Rapporter om ersättning avseende styrelsen, CEO och C-level.
  • M500 GENDER DATA: Vi levererar unika jämlikhetsdata avseende styrelsen och ledningsgruppen i form av månatliga rapporter och en webbtjänst.
  • Vi har också utvecklat en egen ”jämlikhetsalgoritm” med hjälp av en sjugradig skala som beskriver maktförhållandet mellan män och kvinnor på varje enskilt företags högsta befattningar, det vill säga styrelsen, ledningsgruppen och den operativa ledningsgruppen. De flesta stora bolag samt tillväxtbolag i Norden och Tyskland är rankade utifrån denna skala och ni finner rankingen här……
  • Personinformation: All personliga data är skyddad enligt GDPR