Quick Enquiry

MERIT500

Vi hjälper företag att utvecklas genom en analys av ledningsgrupp och styrelse inom 4 affärsområden.

MERIT500 har fyra
affärsområden:

MERIT500 logo

IDENTIFIERING AV DE STÖRSTA BOLAGEN SAMT TILLVÄXTBOLAGEN

Läs mer
MERIT500 logo

UNIK JÄMSTÄLLDHETSDATA

Läs mer
MERIT500 logo

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Läs mer
MERIT500 logo

EXECUTIVE SEARCH

Läs mer

Di-redaktionen utser

Den mäktigaste affärskvinnan i Sverige

Varje år utser Di-redaktionen årets mäktigaste svenska näringslivskvinna. Di-redaktionen utser också fem vinnare i ett antal kategorier. Utmärkelsen Internationell Ledare utses i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York, SACCNY. Redaktionens research baseras delvis på data från MERIT500, en databas som kartlägger, samlar in och uppdaterar information om styrelser och ledningsgrupper i de viktigaste företagen i Norden och Tyskland. Under 2023 kommer fler länder att inkluderas i databasen. Mer än 14 000 företag och 110 000 personer ingår i databasen, som ligger till grund för en rad tjänster som gäller rekrytering, jämställdhet och ersättningar inom styrelser och ledningsgrupper.

MERIT500:s initiativ för hållbart företagsledarskap i Sverige

Endast 15 procent av hållbarhetscheferna på de största noterade företagen har en plats i företagens ledningsgrupper. MERIT500 har tagit initiativ till att analysera hållbarhetsledningen för alla 1 500 noterade företag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Följande artikel, publicerad i Dagens industri, visar exklusiva data rörande hållbarhetschefer, och MERIT500:s VD Andrew Suneson Meilings åsikter om behovet av förbättring av deras ställning i olika länder.

GDPR-Skyddad Databas

MERIT500 är en databas som kartlägger maktstrukturen i de viktigaste bolagen i Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige) och Tyskland, med andra ord alla börsbolag, alla stora onoterade bolag och alla bolag som ägs av Private Equity och Venture Capital. I Sverige identifierar MERIT500 även företag utanför dessa tre målgrupper. Fokus ligger dock inte i första hand på företagen, utan på personerna med den högsta placeringen i maktstrukturen (styrelse och ledningsgrupp). Totalt finns det över 14 000 företag och mer än 100 000 personer i databasen.

All persondata som återfinns i databasen är GDPR-skyddad.

Request Data