Våra produkter

MERIT500 är en databas som kartlägger, samlar in och uppdaterar information om styrelser, ledningsgrupper och den operativa ledningen för de viktigaste företagen i Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige) och Tyskland. Det finns flera produkter som härrör från MERIT500 och dessa produkter är sorterade i affärsområden: ersättning (styrelse, CEO, C-level), jämställdhetsdata, Executive Search, ranka stora bolag samt identifiera nya tillväxtföretag.

MERIT500 har fyra
affärsområden:

MERIT500 logo

IDENTIFIERING AV DE STÖRSTA BOLAGEN SAMT TILLVÄXTBOLAGEN

Läs mer
MERIT500 logo

UNIK JÄMSTÄLLDHETSDATA

Läs mer
MERIT500 logo

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Läs mer
MERIT500 logo

EXECUTIVE SEARCH

Läs mer