ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

M500 REMUNERATION erbjuder unika data om ersättning till styrelseordförande, ordinarie ledamöter, CEO, och övriga C-level.

Remuneration

FÖRDELAR AVSEENDE M500:S SKRÄDDARSYDDA ERSÄTTNINGSRAPPORTER

 • Våra rapporter innehåller data avseende styrelsen, CEO samt utvalda C-level positioner.
 • M500 REMUNERATION genomför alltid en målgruppsanalys som syftar till att kartlägga vilka bolag som är mest lämpliga för att ingå en jämförelse.
 • I C-level rapporterna genomför M500 REMUNERATION alltid en C-level analys där man kartlägger ledningsgruppspositionerna hos de företag som ingår i målgruppen. Syftet med denna kartläggning är att förstå vilka företag som är mest lämpade för en benchmarking.
 • Det går att välja jämförelseföretag utifrån 25 olika länder.
 • Information om företagens olika LTI (Långsiktiga incitamentsprogram) ingår i rapporterna.
 • I rapporterna från 2023 ingår även en trendanalys avseende svenska styrelser och svenska CEO.
 • Rapporterna innehåller en övergripande analys.

Kontakta oss för mer information

M500 REMUNERATION, SKRÄDDARSYDDA ERSÄTTNINGSRAPPORTER

SKRÄDDARSYDD STYRELSEERSÄTTNINGSRAPPORT
 • Ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter.
 • Ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsens olika utskott.
 • Rapporten innehåller siffror för 2023 och 2022, som visar om ersättningen har ökat, minskat eller är oförändrad.
 • Vi använder vår målgruppsanalys för att se vilka företag som är mest lämpade för er benchmarking. Målgruppen utformas utifrån de kriterier som är viktiga för er.
 • Fördelningen mellan ordförande, ledamöter samt eventuella kommittéer avseende ert bolag och era jämförelseföretag.
SKRÄDDARSYDD CEO-ERSÄTTNINGSRAPPORT
 • Ersättning till CEO för specifika företag, och den genomsnittliga ersättningen för olika målgrupper avseende: grundlön, rörlig ersättning, pensionsavgifter, aktiebaserad ersättning, andra förmåner (till exempel bilersättning).
 • Information om strukturen på LTI för CEO.
 • Rapporten innehåller siffror för 2022 och 2021, som visar om ersättningen har ökat, minskat eller är oförändrad.
 • Vi använder vår målgruppsanalys för att se vilka företag som är mest lämpade för er benchmarking. Målgruppen utformas utifrån de kriterier som är viktiga för er.
 • Fördelningen mellan den fasta och den rörliga ersättningen avseende ert bolag jämfört mot era jämförelseföretag.
 • Fördelningen mellan de olika delarna i en CEO-ersättning (grundlön, rörlig ersättning, pensionsavgifter, aktiebaserad ersättning, andra förmåner) avseende ert bolag jämfört mot era jämförelseföretag.
SKRÄDDARSYDD C-LEVEL ERSÄTTNINGSRAPPORT
 • Ersättning för specifika företag, och den genomsnittliga ersättningen för olika målgrupper avseende de vanligaste positionerna i koncernledningen.
 • Vi använder vår målgruppsanalys för att se vilka företag som är mest lämpade för er benchmarking. Målgruppen utformas utifrån de kriterier som är viktiga för er.
 • I denna rapport genomför vi också en C-level research av er ledningsgrupp för att se vilka bolag som är mest lämpliga för en benchmarking.
 • Rapporten innehåller siffror för 2022 och 2021, som visar om ersättningen har ökat, minskat eller är oförändrad.
 • Välj din målgrupp utifrån noterade bolag i Australien, Frankrike, Indien, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, UK, USA. Vi kan även inkludera vissa onoterade företag.
KLICKA HÄR FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, FÖR ATT BEGÄRA EN OFFERT ELLER FÖR ATT BEGÄRA DUMMYRAPPORTER.


KLICKA HÄR