Upptäck de dolda resurserna, de oupptäckta talangerna med potential för din styrelse eller din ledningsgrupp.

EXECUTIVE SEARCH

M500 EXECUTIVE SEARCH är Nordens största GDPR-säkrade persondatabas med drygt 65 000 handplockade styrelser och ledningsgrupps-kandidater baserat på kompetens.

FÖRDELAR AVSEENDE M500 EXECUTIVE SEARCH

 • Databasen MERIT500 har ett utgivningsbevis som gör det möjligt för oss att hantera personuppgifter i databasen MERIT500 utan påverkan av EU-lagstiftningen, GDPR.
 • MERIT500 är den första databas i Norden som bevakar maktpositioner. Den innehåller specifik information om de personer som arbetar i ledningen eller styrelsen för de största företagen i Norden och Tyskland. Totalt innehåller databasen information om mer än 100 000 personer och mer än 14 000 företag.
 • I databasen MERIT500 har vi kartlagt maktpositionerna i Sverige sedan 2011, och i övriga Norden sedan 2014 och har därigenom en unik historik avseende de personer som ingår i databasens tidigare styrelseuppdrag och tidigare ledningsgruppsuppdrag.

Kontakta oss för mer information

 • Det sker cirka 40 förändringar per dag i den nordiska och tyska databasen. Ledningsgrupps-och styrelseuppgifterna uppdateras dagligen, och övrig bolagsinformation uppdateras veckovis/månadsvis.
 • MERIT500 levererar också unika ”förändringsrapporter”, som beskriver alla förändringar som har skett i de enskilda bolagens ledningsgrupp och/eller styrelse. Dessa rapporter skickas ut 10 gånger per år.
 • Avancerat system för att hitta ”tvillingar” till en populär kandidat.
 • I databasen MERIT500 finns ett CV för varje enskild person med information om styrelse och ledningsgruppsuppdrag, personens nätverk samt vilka personer i detta nätverk som har flest gemensamma kopplingar, ålder, ersättning, hur länge människor har stannat kvar på sin position etc.

Executive Search Products

M500 EXECUTIVE SEARCH: HITTA DE DOLDA RESURSERNA, DE OUPPTÄCKTA TALANGERNA MED POTENTIAL FÖR DIN STYRELSE ELLER DIN LEDNINGSGRUPP.

 • En ranking av Sveriges 1 000 största företag. Dessutom ingår alla noterade bolag på Nasdaq Stockholm (Large cap, Mid cap, Small cap, First North), Spotlight och NGM/NDX, samt alla svenska stora Private Equity/Venture Capital och deras portföljbolag.
 • I Sverige finns också alla tillväxtföretag utanför dessa tre målgrupper (med M500:s tillväxtformel eller identifiera företag som har höjt sina arbetsgivaravgifter kraftigt) i databasen.
 • I Sverige finns alla företag (”Upcoming company”) som har minst en MERIT500 Executive i styrelsen eller arbetar som VD inkluderade i databasen.
 • M500 EXECUTIVE SEARCH innehåller alla personer med en maktposition (styrelse eller ledningsgrupp) bland de företag som ingår i de olika länders databaser.
 • All personlig information valideras av offentliga källor. Personuppgifterna uppdateras veckovis, och databasen innehåller även historiska styrelse- och/eller ledningsuppdrag.
 • Möjlighet till avancerade sökningar på individer såsom operativ position, branscherfarenhet, styrelseerfarenhet, kön, högväxande företag, ålder, hur länge personer har stannat i sin position, MERIT500 Gender Index, etc.
 • MERIT500 har extra fokus på de kvinnliga kandidater som är sökbara utifrån avancerade filter.

M500 PROACTION RECRUITING, WEBB SERVICE: FÖRSÄKRA ER MOT FÖRLUST AV NYCKELPERSONER.

 • MERIT500-teamet gör en analys av de personer som ingår i företagets ledningsgrupp eller styrelse med hjälp av ett antal kriterier.
 • Dessa kriterier skräddarsys utifrån varje kunds behov, så att en “optimal kandidat” för varje kund beskrivs.
 • MERIT500 tar sedan fram en lista över potentiella kandidater, som uppfyller dessa kriterier och som kan behövas vid en framtida förlust av nyckelpersoner i en ledningsgrupp eller i en styrelse.
 • Fokus kan dessutom läggas på separata listor över både kvinnliga kandidater och manliga kandidater, eller över andra mångfaldskriterier.
 • Genom försäkringen kan företaget också säkra en framtida kompetens som saknas i den nuvarande ledningsgruppen eller styrelsen.

M500 CHANGE REPORTS:

 • Förändringsrapport avseende styrelse och/eller ledningsgrupp.
 • Erhåll information om förändring av nyckelpersoner i ett specifikt företag/en bransch/en utvald företagsgrupp.
KLICKA HÄR FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, FÖR ATT BEGÄRA EN OFFERT ELLER FÖR ATT BEGÄRA DUMMYRAPPORTER.


KLICKA HÄR